Нововодолазький ДНЗ «Малятко»

Нововодолазький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко» Нововодолазької селищної ради  Харківської області

розташований за адресою:

63202 Харківська область

Харківський район

Смт Нова Водолага

 Вул. Зелена, 8

 

Рік заснування: 1936 р. був заснований Нововодолазький ясла-садок 1-Травня

З 1980 р. Нововодолазький ясла-садок №2, в 1980 році дошкільний заклад працює у новій споруді

З 2000 р. Нововодолазький ясла-садок №2 переіменовано у Нововодолазький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко» Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району Харківської області

У Нововодолазькому дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Малятко» Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району Харківської області  функціонує 2 групи, з них: одна ясельна група «Сонечко» (різновікова) – (3-4 р.ж.), друга група дошкільна (різновікова інклюзивна) «Чомусики» (5-6-й р.ж.). Групи працюють в україномовному режимі.

Заклад працює за 5-ти денним робочим тижнем.

Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей. Для зручності батьків та раціонального використання бюджетних коштів групи закладу працюють у різному часовому режимі роботи: з 7.00  до 18.00, з роботою двох чергових груп з режимом роботи з 7.00 до 7.30 (дошкільна група (інклюзивна) «Чомусики» та з 17.30 до 18.00 (ясельна група) «Сонечко». Всі групи належно укомплектовані педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

       Педагоги закладу дошкільної освіти (завідувач 1, вихователі 3, асистент вихователя 1, музичний керівник 1, вчитель-логопед 1), мають високий освітній рівень: із 7 педагогів мають вищу освіту 4 педагоги, 3 педагоги багаторічний педагогічний стаж. Педагогічні працівники постійно працюють над підвищенням професійної компетентності. Вихователі можуть  користуватися технічними засобами навчання, сучасними науковими розробками, розробками занять, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Зміст освітнього процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

У освітньому процесі використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо.

В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення груп, професійної майстерності педагогів, вони організовуються і фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (інтегровані, тематичні, комплексні, комбіновані та ін.). Тривалість заняття для дітей молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).

Під час складання розкладу занять враховується їх домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачається раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них. Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це, в окремих випадках, стосується занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

Упродовж навчального року для дошкільників проводяться канікули, під час яких організовані заняття з вихованцями не проводяться, окрім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Загальна тривалість канікул в закладі, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

- літні - 90 календарних днів;

- осінні - 5 календарних днів;

- зимові - 10 календарних днів

- весняні - 10 календарних днів

      Нововодолазький ДНЗ «Малятко» працює за гуманітарним напрямом та комплексним вирішення основних завдань.

     

Основні пріоритетні завдання у досягненні мети:

  • Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетентності дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій;
  • Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у закладі дошкільної освіти на 2020/2021 навчальний рік були визначені з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових мовленнєвого, соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  покращення  їхнього  фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства. Два рази на рік проводиться моніторинг рівня сформованості  компетентності дітей за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту).

Матеріально-технічна база у Нововодолазькому ДНЗ «Малятко» забезпечує виконання вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту)

 

Заклад дошкільної освіти в одноповерховій споруді, проектна потужність якої складає 58 дітей. Територія закладу і розташовані на ній приміщення (приміщення закладу дошкільної освіти, харчоблок, комора кастелянші, пральня, газова котельня, господарчі приміщення з овочесховищем) відповідають санітарним нормам.

У закладі дошкільної освіти функціонують: 2 групових приміщення, кабінет завідувача, методичний осередок, музично-спортивна зала, медичний блок: кабінет медичної сестри, ізолятор, комора харчова, фойє. У закладі створені належні умови для навчання та виховання дітей.

Нововодолазький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко» Нововодолазької селищної ради Нововодолазького району Харківської області для провадження освітньої діяльності має відповідну матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та функціонування закладу освіти.

Приміщення ЗДО використовуються раціонально, відповідно до прямого призначення, розподілені за своїми функціями: навчальні, медичні, адміністративно-господарські.

Утримання, облаштування приміщень та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання закладів дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти має:

1. Приміщення та ділянки навчально-виховного призначення:
- ігрові (прогулянкові) майданчики;

- групові кімнати, до складу яких входять ігрова кімната, спальна кімната, роздягальня, туалетна кімната, буфетна (площа кімнат відповідає нормам розрахунку на одну дитину кожної вікової категорії);
- музично-спортивна зала, фойє;

2. Інші приміщення:

- медичний блок, до складу якого входять приміщення медичного кабінету, ізолятору;
- приміщення харчоблоку;
- приміщення пральні, кімната кастелянки;
- кабінет завідувача, методичний осередок;
- кабінет завідувача господарством, комора харчова;
- газова котельня, господарчі приміщення з овочесховищем.

Приміщення навчально-виховного призначення обладнані відповідно до нормативних вимог. У приміщеннях груп в наявності оновлені сучасні дитячі меблі відповідно до кількості дітей та антропометричних даних дітей. Кожна дитина забезпечена індивідуальним комплектом столового посуду, постільної білизни. В наявності осередок для усамітнення дітей з особливими освітніми потребами, забезпечений необхідним дидактичним матеріалом, іграшками та посібниками.

Музично-спортивна зала естетично оформлена, в наявності музичний центр, музичні інструменти, проектор, екран, ноутбук, телевізор, відповідні меблі.

Методичний осередок укомплектовано необхідним наочно-дидактичним матеріалом для здійснення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Осередки  вчителя-логопеда, асистента вихователя, укомплектовано необхідним наочно-дидактичним матеріалом для здійснення корекційно-відновлювальної роботи.

Кожна група має окремий вхід та окремий прогулянковий майданчик. Територія упорядкована у достатній кількості ігровими модулями та малими архітектурними формами.

В ЗДО наявні медичний блок, у складі якого медичний кабінет, ізолятор. Приміщення медичного блоку відремонтовані, мають естетичний вигляд, зручні умови для роботи і прийому відвідувачів.
Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, укомплектований відповідно до нормативних вимог. Медичний кабінет, в основному, забезпечений відповідним медичним оснащенням та ліками.

На харчоблоці забезпечено безперебійну роботу систем енергопостачання, газопостачання, холодного та гарячого водопостачання, каналізації. Забезпечено належну роботу та функціонування технологічного та холодильного обладнання; проведено ревізію технологічного обладнання, складено реєстр наявного на харчоблоці обладнання, де вказані відомості про його кількість та стан; проведено експертну оцінку ефективності роботи (у т.ч. додержання температурного режиму) холодильних шаф; придбано сучасні кухонні меблі, електром’ясорубки, кухонний посуд та інвентар; проведено поточний ремонт приміщень харчоблоку, овочесховища.

Нововодолазький ДНЗ «Малятко» налічує 1 персональний комп’ютер, який підключено до мережі Інтернет. Заклад має особистий сайт, підключений до мережі Інтернет, користується електронною поштою; ведеться інвентарна книга обліку комп’ютерної техніки, оргтехніки у закладі;
ІКТ використовується в управлінській діяльності, впроваджується у різні форми навчально-пізнавальної, розвиваючої діяльності.

У своїй діяльності щодо забезпечення інформатизації освіти заклад керується нормативно-правовими документами, які визначають національну політику щодо інформатизації, загальну політику щодо інформатизації освіти, нормативно-розпорядчими документами органів управління освітою. В закладі дошкільної освіти систематизована нормативно-правова база щодо інформатизації освіти, наявні відповідні установчі документи.

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Переглядів: 1489
Дата публікації: 21:00 26.02.2018
Начальник відділу

Козачок Ольга Михайлівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук